AEX 1621 : Projection for 2022 Manufacturing Trends ถอดรหัสเทรนด์การผลิตปี 2022

Room  : ROBOTICS & AUTOMATION

วันที่ / เวลา  :  16 มีนาคม 2565 / เวลา 13.15 น. – 16.00 น.

วิทยากร

คุณนวชัย เกียรติก่อเกื้อ / ADVANCE INFO SERVICE PLC.
คุณเกษมสันต์ เครือธร / DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PCL.   
คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา / ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คุณธีระ กิตติธีรพรชัย / GREENWORLD MEDIA PLATFORM

หลักการและเหตุผล

ถอดประสบการณ์การผลิต 2021 ที่ต้องฝ่าวิกฤตสู่การแข่งขันในปี 2022 ผ่านมุมมองที่หลากหลายและเทคโนโลยีที่จะช่วยรับมือกับความท้าทายในยุค Digital Disrupt

เนื้อหาการสัมมนา

  • สถานการณ์ภาพรวมการแข่งขันของการผลิตในปีที่ผ่านมา
  • แนวโน้มสถานการณ์การแข่งขันที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2022
  • โซลูชันและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาแก้ปัญหาให้กับภาคการผลิต

กลุ่มเป้าหมาย

  • Business Owner / เจ้าของธุรกิจ
  • General Manage / ผู้จัดการทั่วไป
  • Plant Manager / ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
  • Manufacturing Manager / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
  • Engineer / วิศวกร