TOSHIBA B-FV4T

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Toshiba รุ่น B-FV4T

Product Description

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Toshiba รุ่น B-FV4T

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป ซึ่งมีรุ่นที่ครอบคลุมทั้งการพิมพ์แบบถ่ายโอนความร้อนผ่านผ้าหมึกหรือการพิมพ์แบบถ่ายความร้อนโดยตรง มีความละเอียดในการพิมพ์ 203 dpi (รุ่น B-FV4T-GS12-QM-R) และ 300 dpi (รุ่น B-FV4T-TS12-QM-R) พิมพ์บาร์โค้ดได้คุณภาพสูง และคมชัด

Exhibitor’s Profile