TOSHIBA B-852

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TOSHIBA รุ่น B-852

Product Description

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TOSHIBA รุ่น B-852

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Toshiba รุ่น B-852 สามารถพิมพ์ได้ความกว้างถึง 8″ สามารถใช้ในงานอุตสาหกรรมได้ดี แข็งแรง ทนทาน มีให้เลือกรุ่นทั้งแบบพิมพ์แบบถ่ายโอนความร้อนผ่านผ้าหมึก และการถ่ายความร้อนโดยตรง

Exhibitor’s Profile