TAYLOR HOBSON

TAYLOR HOBSON

Taylor Hobson: เครื่องมือวัดความกลม ความเรียบผิว ให้ความเที่ยงตรงสูง ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม ยานยนต์, แบริ่ง, เลนส์ และในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง

Product Description

เครื่องมือวัดความกลม ความเรียบผิว ให้ความเที่ยงตรงสูง ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม ยานยนต์, แบริ่ง, เลนส์ และในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง

Exhibitor’s Profile