SIMPLE EQUIPMENT MANAGEMENT

SIMPLE EQUIPMENT MANAGEMENT

โซลูชั่นส์สำคัญที่ช่วยให้การจัดการอุปกรณ์ต่างๆในการผลิตทำได้อย่างรวดเร็ว

Product Description

เครื่องมือมากมายในโรงงานการลิต ต้องได้รับการดูแลให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ อุปกรณ์บางอย่างก็เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาทิเช่น เครื่องดับเพลิงที่ต้องมีตามจุดต่างๆในโรงงาน ให้ Simple Equipment Managementเป็นโซลูชั่นส์ที่ช่วยให้การดูแล ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นโดยใช้งานง่ายๆด้วยการสแกน QR Code