SCHAEFFLER SMARTCHECK

SCHAEFFLER SMARTCHECK

ระบบตรวจสอบสภาพความสั่นสะเทือนและอุณหภูมิตำแหน่งเดียว พร้อมโหมดการเรียนรู้พฤติกรรมเพื่อสร้างระดับการแจ้งเตือนที่เหมาะสมอัตโนมัติ

Product Description

SCHAEFFLER SMARTCHECK

Brand : SCHAEFFLER
Model : SmartCheck

โซลูชั่นระบบตรวจสอบสภาพความสั่นสะเทือนและอุณหภูมิของเครื่องจักรแบบตำแหน่งเดียว ใช้งานได้หลากหลาย รองรับการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกทั้ง PLC OPC/UA รวมถึงสัญญาณ input/output ทั้งอนาลอคและดิจิตอล มาพร้อมกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกผ่านเว็บบราวเซอร์ทั่วไป

Exhibitor’s Profile