PONPE 400MB เครื่องวิเคราะห์ความชื้น MOISTURE ANALYZER

เครื่องวิเคราะห์ความชื้น

PONPE 400MB Series Moisture Analyzer เครื่องวิเคราะห์ความชื้น แบบการอบและชั่งน้ำหนัก ในการวิเคราะห์ค่าความชื้น

Product Description

เครื่องวิเคราะห์ความชื้น          เครื่องวิเคราะห์ความชื้น

Brand : PONPE
Model : PONPE 400MB

  • ช่วงการวัด 0.00-100.00% ความละเอียด 0.1% ช่วงอุณหภูมิ 40-199°C สามารถตั้งเวลา 1-99MIN
  • ให้ความร้อนด้วยด้วยหลอดฮาโลเจน
  • ใช้ถาดอลูมิเนียม ขนาด 90mm
  • สามารถตั้งอุณหภูมิและเวลาได้
  • แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของความชื้น

Exhibitor’s Profile

PROTRONICS CO., LTD.

Booth No : G16
Websitehttp://www.ponpe.com