Multi-Axis Systems

ALPHA , A.P.S. 03-01

งาน Automation ที่ใช้ไฟฟ้า Screw, Belt, Linear Motor, Linear Actuator, Multi-Axis เราพร้อมเสมอที่จะทำงานร่วมกับท่าน ในการออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงาน Multi-Axis หรือ งานที่มี Dynamic สูง เราสามารถให้คำปรึกษาและจัดชุดอุปกรณ์เป็นโซลูชั่น พร้อมรับประกันความเสถียรของทั้งระบบที่ออกแบบ

Product Description

Brand : TOYO

  • Linear Actuator – ขับเคลื่อนด้วย บอลสกรู/สายพาน มีทั้งแบบแกนเดียว และหลายแกน
  • Flexible Customization – มีความยืดหยุ่นในการออกแบบสินค้าให้ตรงกับการใช้งาน
  • Stable Quality – สินค้าคุณภาพสูง มาตรฐาน ISO 9001/14001, OHSAS 18001
  • Short Delivery Time – จัดส่งสินค้าได้รวดเร็วฉับไว
  • High Value/Price Ratio – ให้สัดส่วนความคุ้มค่าสูงสุด [คุณค่า/ราคา]