MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM (MES)

11.Epicor 02

Epicor Mattec MES เป็นซอฟต์แวร์ควบคุมการผลิตที่ให้คุณการตรวจสอบและควบคุมการผลิตและกระบวนการผลิตของคุณได้ทันระบบการผลิตของ MES ช่วยเพิ่มผลผลิตโดยการให้ข้อมูลการผลิตทั้งหมดในโรงงานของคุณที่ถูกต้องตลอดเวลา การได้ประโยชน์จากการเป็นผู้นำในการแข่งขันสำหรับ ความคิดริเริ่มในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของคุณด้วยซอฟต์แวร์ควบคุมการผลิต

Product Description

Model: Epicor Mattec MES

Mattec MES ช่วยให้คุณลดเศษซาก การสูญเสีย และการหยุดทำงานของเครื่องจักร การปรับปรุงรอบเวลาการผลิต ประสิทธิภาพของอุปกรณ์โดยรวม (OEE) ผลผลิตของโรงงาน และการคัดกรองชิ้นส่วนอัตโนมัติ รวมถึงประสิทธิภาพของการผลิตตามตารางเวลา ระบบการผลิตของ MES ช่วยให้คุณดำเนินการผลิตในเชิงรุก และช่วยคาดการณ์ และแก้ไขปัญหาการผลิตก่อนที่จะเกิดขึ้น ช่วยให้คุณแยกแยะทรัพยากรที่ไร้ประสิทธิภาพ Mattec MES ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่คุณมีอยู่ได้มากขึ้น และค้นหาแนวทางการผลิตแบบใหม่ๆ

Exhibitor’s Profile