HP PAGEWIDE PRINTER

MBA 01

เครื่องพิมพ์แบบแปลน

Product Description

Brand : HP

Model : HP PageWide XL 8000

HP PageWide XL 8000 เครื่องพิมพ์งานพิมพ์ขนาดใหญ่ พิมพ์งานขาวดำ และพิมพ์เขียว งานพิมพ์สี อาทิ ภาพลายเส้น ภาพถ่ายจากดาวเทียม และโปสเตอร์ขนาดใหญ่อัตราเร็วสูงสุดที่ 23 แผ่นต่อนาที หรือ 75 ฟุตต่อนาที หรือที่ขนาดกระดาษ A1

Exhibitor’s Profile