FACTORIUM JORPOR PLUS

FACTORIUM JORPOR PLUS

ระบบจัดการผู้รับเหมาออนไลน์

Product Description

Brand : Factorium
Model : ระบบจัดการผู้รับเหมา (Work Permit)

FACTORIUM JORPOR PLUS ระบบบริหารงานผู้รับเหมาออนไลน์ ระบบที่จะช่วยผู้ว่าจ้างสามารถบริหารงานได้อย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะมีงานที่ต้องดูแลผู้รับเหมามากแค่ไหนก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่ การคัดเลือกผู้รับเหมาและการอบรมเข้าพื้นที่ การสร้างใบอนุญาตเข้าทำงาน (Work permit) การอนุมัติงานจากผู้ว่าจ้าง (Owner) การคัดกรองเข้าทำงาน ณ จุดตรวจ รปภ. จนถึงการประเมินผู้รับเหมาในช่วงระหว่างทำงาน

Exhibitor’s Profile