DELTA ROBOT

DELTA ROBOT

หุ่นยนต์ dry-tech® delta จาก igus® สำหรับงาน pick-and-place การหยิบจับชิ้นส่วนต่างๆ ในไลน์การผลิต

  • เส้นผ่านศูนย์กลางพื้นที่ทำงานขนาด 660 มม. โดยมีความสูงการทำงาน 180 มม.
  • อัตราการหยิบจับกว่า 30 ครั้งต่อนาที
  • หล่อลื่นในตัวและไม่ต้องบำรุงรักษา
  • พร้อมสำหรับเชื่อมต่อกับสเต็ปเปอร์มอเตอร์และระบบควบคุมมอเตอร์ dryve D1

Product Description

Brand : igus®

  • พื้นที่การทำงานขนาด 360 mm ความเร็วในการทำงาน 60 ครั้ง/นาที
  • พื้นที่การทำงานขนาด 660 mm ความเร็วในการทำงาน 30 ครั้ง/นาที

Exhibitor’s Profile