DEFELSKO POSITECTOR 6000 SERIES โพรบสำหรับเครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

DEFELSKO POSITECTOR 6000 SERIES

สำหรับวัดความหนาของการเคลือบผิวหรือความหนาของฟิล์มสีบนโลหะและบนวัสดุที่ไม่เป็นโลหะ

Product Description

Brand : Defelsko

Model : Positector 6000 Series

         

Positector 6000 Series โพรบวัดความหนาผิวเคลือบ สำหรับวัดความหนาของการเคลือบผิวหรือความหนาของฟิล์มสี วัดความหนาของผิวเคลือบบนโลหะ และวัดความหนาของผิวเคลือบบนวัสดุที่ไม่เป็นโลหะ สามารถเลือกตัวเครื่องได้ถึง 3 รูปแบบและสามารถเลือกเซนเซอร์ได้ตามลักษณะการใช้งาน

Exhibitor’s Profile