CARTON SEALER MACHINE

CARTON SEALER MACHINE

เครื่องปิดเทปกาวบน-ล่าง

Product Description

Model : EC-701W

เครื่องปิดเทปกาวบน-ล่าง

Exhibitor’s Profile