AUTOMATIC VACUUM MACHINE

AUTOMATIC VACUUM MACHINE

เครื่องซีลสูญญากาศ

Product Description

Model : J-V006

เครื่องซีลสูญญากาศ เหมาะกับการเก็บรักษาของหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารสด เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารแห้ง เพราะสามารถชะลอการเน่าเสียของอาหารได้

Exhibitor’s Profile