เม็ดมีดคาร์ไบด์ YG-1

YG-1 Milling tools are recognized to be one of the most cost efficient cutting tools in the world, satisfying many users by providing a mass increase in productivity. It is also well known for its outstanding performances and its wide variety of products. Making it possible to cover a vast range of work materials and also numerous applications.

Product Description

YG-1 ได้เริ่มคิดค้น พัฒนาการผลิตเม็ดมีดกลึงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่รังสรรค์ผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศมารับมือกับความท้าทายในการตัดเฉือนที่ท่านต้องเผชิญทุกวัน

เกรดคาร์ไบด์เคลือบ CVD และ PVD รุ่นล่าสุดสำหรับการทำงานกับเหล็กสเตนเลสทุกประเภท เพิ่มผลผลิตและอายุการใช้งานเครื่องมือในงานกลึงของคุณ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางและครอบคลุมทุกกลุ่มวัสดุนี้ช่วยให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายของคุณในแง่ของอัตราการขจัดโลหะ อายุการใช้งานเครื่องมือ และผิวสำเร็จได้

เพื่อให้เกิดชิ้นงานที่สมบูรณ์ การเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะกับวัสดุหรือชิ้นงานนั้น ถือเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ทางแบรนด์ YG จึงได้พยายามที่จะสร้างเครื่องมือที่มีความหลากหลาย และมีแบบที่เหมาะเฉพาะกับงานประเภทนั้นๆ เพื่อสนองความต้องการในท้องตลาด และจะยังคงพัฒนาต่อไปเพื่อให้เกิดเครื่องมือที่สร้างงานที่ตอบโจทย์กับอุตสาหกรรมนั้นๆ ได้

Exhibitor’s Profile