คอมพิวเตอร์เกรดอุตสาหกรรม ใหม่ล่าสุด จาก ASUS IOT

IBCON

คอมพิวเตอร์เกรดอุตสาหกรรม สามารถใช้เป็น IoT Gateway ทำงานร่วมกับเครื่องจักร เพื่อทำการประมวลผล เก็บข้อมูล และ ส่งข้อมูลขึ้น Cloud ได้

Product Description

Brand : ASUS IOT
Model : PE200U

จุดเด่น

  • ประสิทธิภาพในการทำงานสูง และสามารถทำงานในสภาวะแวดล้อมที่หนักๆ ได้
  • สามารถทำงานได้ตลอด 24/7
  • มีการ support ในระยะยาว
  • ได้รับรางวัล Good Design Award 2019

Exhibitor’s Profile