กระบอกลมนิวเมติกส์ (Air Cylinder / Pneumatic Cylinder)

กระบอกลมนิวเมติกส์

กระบอกลมนิวเมติกส์ (Air Cylinder / Pneumatic Cylinder) คือ อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานในรูปแบบความดันลมให้เป็นพลังงานกล เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักร พลังงานเชิงกลที่ได้จาก กระบอกลมนี้จะสามารถสร้างการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นและก็แบบหมุนได้

Product Description

กระบอกลมนิวเมติกส์ (Air Cylinder / Pneumatic Cylinder)

คือ อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานในรูปแบบความดันลมให้เป็นพลังงานกล เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักร พลังงานเชิงกลที่ได้จาก กระบอกลมนี้จะสามารถสร้างการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นและก็แบบหมุนได้

ซึ่งนี่ก็นับว่าเป็นข้อดีหรือความยืดหยุ่นของ กระบอกลมเลยก็ว่าได้ และยังเป็นอุปกรณ์ที่นิยมมากในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เนื่องจากมีการใช้งานที่ง่ายและควบคุมได้ง่าย มีต้นทุนที่ต่ำกว่าการให้พลังงานในแบบอื่นๆ เช่น ไฮดรอลิค หรือ พลังงานไฟฟ้า

โดยกระบอกลมที่ใช้กันมากในระบบนิวเมติกส์แบ่งเป็น 2 ชนิดหลักๆ คือ

  • กระบอกลมชนิดทำงานทางเดียว (Single Acting Air Cylinder)
  • กระบอกลมชนิดทำงานสองทาง (Double Acting Air Cylinder)

แต่รูปแบบของกระบอกลมจะมีมากมายหลายแบบ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งาน มาตรฐานเครื่องจักร (ISO,JIS) พื้นที่การติดตั้ง และการใช้งานอื่นๆ

AirTAC Brand มีสินค้า กระบอกลม มากมายหลายแบบและมีหลายขนาด ผลิตด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีมาตรฐาน และสามารถนำไปประกอบได้กับเครื่องจักรจากทุกประเทศผลิต ทั้งจากโซนยุโรป ญี่ปุ่น หรือประเทศจีน

เลือกดูสินค้าแบรนด์ AirTAC ได้ที่ https://www.gft.co.th/

Exhibitor’s Profile

GLOBAL FLOW TECH CO., LTD.

Booth No : J14

Website : www.gft.co.th