WAREHOUSING & LOGISTIC

Product Sort

Exhibitor

Product Category

FACTORY FOR RENT
FACTORY FOR RENT

Factory for rent

WAREHOUSE FOR RENT
WAREHOUSE FOR RENT

General Warehouse , GMP Warehouse

COLD CHAIN SERVICE
COLD CHAIN SERVICE

บริการส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภุมิแบบแช่เย็นและแช่แข็ง

TX SERIES
TX SERIES

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า จาก ยูนิแคริเออร์ ถูกออกแบบให้มี 3 ล้อ เพื่อสมถนะในการทรงตัวที่ดียิ่งขึ้น ลดวงเลี้ยว เพิ่มการเข้าถึงพื้นที่จำกัดมากขึ้น [...]

RX SERIES
RX SERIES

รถ Reach Truck จาก ยูนิแคริเออร์ มาพร้อมพลังงานสะอาด แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอตเฟต ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น ไม่มีไอเคมี ไม่มีมลพิษจากการใช้งาน มีทั้งแบบนั่งขับ-ยืนขับ ตามการใช้งาน [...]

BX2 SERIES
BX2 SERIES

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า จาก ยูนิแคริเออร์ มาพร้อมพลังงานสะอาด แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอตเฟต ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น ไม่มีไอเคมี ไม่มีมลพิษจากการใช้งาน [...]

FRUIT DELIVERY บริการขนส่งผัก-ผลไม้
FRUIT DELIVERY บริการขนส่งผัก-ผลไม้

บริการขนส่งผัก-ผลไม้

NORMAL/EXPRESS DELIVERY บริการขนส่งสินค้าทั่วไป
NORMAL/EXPRESS DELIVERY บริการขนส่งสินค้าทั่วไป

บริการขนส่งสินค้าทั่วไป

INTER PACK บริการแพ็คพร้อมส่ง
INTER PACK บริการแพ็คพร้อมส่ง

บริการแพ็คพร้อมส่ง

INTER FOAM บริการขนส่งกล่องโฟม
INTER FOAM บริการขนส่งกล่องโฟม

บริการขนส่งกล่องโฟม