ประมวลภาพงาน AUTOMATION EXPO 2023

งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นระบบอัตโนมัติที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก
วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2566 

ณ ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา NICE