ประมวลภาพงาน AUTOMATION EXPO 2022

งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นระบบอัตโนมัติที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก
วันที่ 16 – 18 มีนาคม 2565 

ณ ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา NICE