KTE CORPORATION CO., LTD.

ZIP CHAIN ACTUATOR
ZIP CHAIN ACTUATOR

ล่าสุดแห่งนวัตกรรมของ Actuator

POWER CYLINDER
POWER CYLINDER

กระบอกไฟฟ้า ทดแทนการใช้กระบอกไฮดรอลิค ประหยัดพลังงาน บำรุงรักษาง่าย ควบคุมแม่นยำ

G8 SERIES HEAVY DUTY CHAIN
G8 SERIES HEAVY DUTY CHAIN

โซ่ที่สุดของความแข็งแรง

G8 SERIES LAMBDA CHAIN
G8 SERIES LAMBDA CHAIN

โซ่ที่ไม่ต้องหล่อลื่น อายุการใช้งานที่ยาวนานและไม่ต้องหล่อลื่นเพิ่มเติม

G8 SERIES RS ROLLER CHAIN
G8 SERIES RS ROLLER CHAIN

โซ่ส่งกำลังที่เพิ่มความสามารถรับกำลังกิโลวัตต์ที่สูงขึ้น และสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้น