FUCHS LUBRICANTS (THAILAND) CO., LTD.

FUCHS develops, produces, and sells a full portfolio of lubricants and related specialties for virtually all industries and areas of application. Founded as a family company in Mannheim in 1931, today 60 operating companies with around 6,0000 employees in over 50 countries operate.

FUCHS LUBRICANTS (THAILAND) CO., LTD.
Booth No.
J15
Description

FUCHS ผลิตและจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น และผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและทุกขอบเขตการใช้งาน ก่อตั้งเป็นบริษัทครอบครัวในเมืองมานไฮม์ในปี พ.ศ. 2474 ลูกค้า FUCHS มีมากกว่า 100,000 ราย ครอบคลุมทุกกล่มลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับยานยนต์ ลูกค้ากลุ่ม OEM กลุ่มเหมืองแร่และการสำรวจ กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ กลุ่มการเกษตรและป่าไม้ กลุ่มการบินและอวกาศ กลุ่มผู้ผลิตกระแสไฟฟ้า เครื่องจักรกล กลุ่มการก่อสร้างและการขนส่ง กลุ่มผู้ผลิตเหล็ก โลหะ และปูนซีเมนต์ กลุ่มผู้ผลิตอาหาร กลุ่มผู้ผลิตแก้วและกระจก กลุ่มงานขึ้นรูปและกระบวนการหล่อขึ้นรูป กลุ่มอุตสาหกรรมการตีขึ้นรูป และอื่น ๆ

FUCHS มุ่งมั่นและยึดมั่นในในคำมั่นสัญญาในการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้ลูกค้าเกิดความคุ้มค่า ทั้งด้านประสิทธิภาพและความยั่งยืนของสินค้า รวมทั้งเน้นย้ำในด้านความปลอดภัยด้วยความน่าเชื่อถือ และช่วยด้านการลดต้นทุนให้ลูกค้า

Address
252 SPE Tower, 11th Floor, Phahonyothin Road, Samsen Nai, Phyathai, Bangkok 10400 Thailand
Telephone
+66 2615-0168-75
Fax
+66 2615-0167
Products
[show_products product="12145"]

Send Message to listing owner