PACKAGING MACHINE#    0-9    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    
A.I. TECHNOLOGY CO., LTD.
ให้คำปรึกษาในด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบ Turnkey Solution Provider โดยมุ่งเน้นในเรื่องประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความสอดคล้องต่อข้อกำหนดต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร รวมถึงในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนต่างๆ โดยนำ Automation เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับผู้ผลิต พร้อมทั้งรองรับการพัฒนาสู่ระบบ Smart Factory ตามแนวทางของโครงการภาครัฐ Thailand Index 4.0
Booth No.
C15
AMH TECHNOLOGIES PTE LTD.
Hygienic Technologies & Turnkey Solution for Powder Process & Packaging in Foods, Pharmaceuticals & Petrochemicals, especially on NDC, Coconut, 3 in 1 coffee, Starch, Flour, Sugar, Bakery Premix, Seasoning, Milk Powders & Compound Resin. We do Bulk Storage, Mixing, Weighing, Grinding, Conveying & Packaging System with EHEDG, GMP, HACCP, UKAS Standard.
Booth No.
C14
GOOD TIME IMPORT-EXPORT CO., LTD.
บริษัท กู๊ดไทม์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องบรรจุหีบห่อ เช่น เครื่องรัดกล่อง เครื่องขึ้นรูปกล่อง เครื่องบดอเนกประสงค์ เครื่องบรรจุแนวนอน เครื่องบรรจุแนวตั้ง เครื่องปิดผนึกสูญญากาศ เครื่องอบฟิล์มหด เครื่องพันพาเลท เครื่องติดสติ๊กเกอร์และเครื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ
Booth No.
B14
INNOVATE PLUS CO., LTD.
เป็นผู้แทนจำหน่าย UV-C Product ผลิตภัณฑ์จาก Philips และบริการออกแบบ ติดตั้ง ระบบ UVGI ยับยั้งเชื้อโรคในอากาศและพื้นผิวสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร และสถานที่ทุกประเภท ดำเนินกิจการมากว่า 20 ปี
Booth No.
Food Eco Sysytem
MULTIVAC CO., LTD.
Business Name
MULTIVAC THE DNA OF BETTER PACKING & PROCESSING
Booth No.
B15-B16
RAAS PAL CO., LTD.
Business Name
Raaspal is the leader in service robot industry in Thailand. We provide service robots to support human for optimizing human workload to make it more efficient and fast moving operation. We have distributed more than 1,000 robots nationwide. Our team is experienced in offering the right solutions of service robot and customized for our customers to match to their business.
Booth No.
B1-B4
SHRINKFLEX (THAILAND) PCL.
ผลิตและจัดจำหน่ายฉลากฟิล์มหดรัดรูปและบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว
Booth No.
B9-B10