FOOD LABORATORY & EQUIPMENT#    0-9    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    
INNOVATE PLUS CO., LTD.
เป็นผู้แทนจำหน่าย UV-C Product ผลิตภัณฑ์จาก Philips และบริการออกแบบ ติดตั้ง ระบบ UVGI ยับยั้งเชื้อโรคในอากาศและพื้นผิวสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร และสถานที่ทุกประเภท ดำเนินกิจการมากว่า 20 ปี
Booth No.
Food Eco Sysytem
LIQUOR DISTILLERY ORGANIZATION
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต หน่วยงานรัฐวิสาหกิจกลุ่มสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม สังกัด กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ผู้ผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์บริสุทธิ์รายเดียวในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ สามารถตอบสนองได้ทั้งภาคอุตสาหกรรมอาหาร ด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และประชาชนทั่วไป โดยมั่นใจในคุณภาพจากผลการันตี กระบวนการผลิต และวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ด้วยมาตรฐานรับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Booth No.
C19
SMART SCIENCE CO., LTD.
We supply fine chemicals, reagents, and life science product for academic research and industrial use.
Booth No.
B17