ISO/IEC 27032:2012 คำตอบของมาตรฐานความปลอดภัยดิจิทัลสำหรับโรงงาน 4.0

ภัยจากการบุกรุกทางดิจิทัลกลายเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมยุค 4.0 ที่ต้องได้รับการดำเนินการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ มิเช่นนั้นแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถลุกลามไปได้ทั่วทุกระบบที่เกี่ยวข้อง วันนี้ผมจึงอยากจะพาไปรู้จักกับมาตรฐาน ISO/IEC 27032:2012 ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยดิจิทัลกันครับ

EEC เตรียมคลอดผังเมืองใหม่!

ภายใต้ความขัดแย้งและแตกแยกของผู้คนในพื้นที่ EEC และผู้ออกนโยบาย ภาครัฐเตรียมผลักดันการวางผังเมืองใหม่สำหรับพื้นที่ไข่แดงของประเทศไทย 4.0 อย่าง EEC หรือระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกให้มีความชัดเจน เร่งเดินหน้าหวังชิงชัยดึงดูดการลงทุน

6 เทรนด์ที่ต้องจับตามองในวงการหุ่นยนต์อุตฯ

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม, robot, โรบอท

การใช้งานออโตเมชันและหุ่นยนต์นั้นเป็นส่วนสำคัญในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยุคปัจจุบัน ซึ่งการแข่งขันภายใต้สภาวะการณ์ของเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนรวมไปถึงการเติบโตของเทคโนโลยีที่รวดเร็วพอ ๆ กับน้ำแข็งขั้วโลกละลายนั้นทำให้เทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในปัจจุบันเกิดการแปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน

SIMTEC แสงสว่างของแรงงานไทยยุค 4.0

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล หรือ SIMTEC Institute ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานภาคเอกชนที่น่าจับตามองภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 14 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ตั้งเป้าเพื่อพัฒนาแรงงานภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานของยุค 4.0 ซึ่งในวันนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับ SIMTEC ให้มากยิ่งขึ้น