AEX 3803 ฮวงจุ้ย สำหรับผู้บริหารอุตสาหกรรรม

AEX 3803 : ฮวงจุ้ย สำหรับผู้บริหารอุตสาหกรรรม

Section

TECHNOLOGY SHARING & TRENDS

วันที่ / เวลา

29 สิงหาคม 2563  / เวลา 12.00 น. – 13.00 น.

วิทยากร

To be Confirm

หลักการและเหตุผล

ศาสตร์ในเรื่องขอ ‘ฮวงจุ้ย’ เป็นศาสตร์ที่อาศัยองค์ความรู้ในเรื่องของธรรมชาติและพลังงาน เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีหลักการและคำอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ แม้ฮวงจุ้ยอาจเป็นเรื่องของความเชื่อ แต่ฮวงจุ้ยก็มีความสำคัญเสมอมานับร้อยนับพันปีในหมู่ผู้มีความรู้และนักปราชญ์ ส่งผลต่อความเชื่อในการทำกิจการ ธุรกิจการเงิน ในบรรดาเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ หรือนักลงทุนรายใหญ่ๆ ของโลกที่ประสบความสำเร็จไม่มีใครปฏิเสธความสำคัญของพลัง ฮวงจุ้ยที่จะช่วยเสริมกำลังให้กับกิจการและองค์กร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ประกอบการ นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปได้ทำความเข้าใจและเรียนรู้ศาสตร์ในเรื่องฮวงจุ้ย ว่ามีหลักการหรือบทบาทสำคัญอย่างไร โดยเฉพาะสำหรับผู้บริหารอุตสาหกรรม

เนื้อหาการสัมมนา

  • ฮวงจุ้ยโรงงาน เพิ่มพลังการทำธุรกิจ
  • ฮวงจุ้ยส่วนสำนักงาน เพิ่มพลังการเงิน

กลุ่มเป้าหมาย

  • Business Owner / เจ้าของธุรกิจ
  • General Manage / ผู้จัดการทั่วไป